facebook google+ youtube

Zapytania Ofertowe

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2 (umowa UDA-RPSL.03.02.00-24-01A4/18-00)

 


Zakup zestawu taśmociągów do automatycznego zbierania wyrobów

pełna dokumentacja konkursowa : https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1192092#

 

ZAKUP WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 1200-1300TON

pełna dokumentacja konkursowa : https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1157677

ZAKUP WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 650-750TON

pełna dokumentacja konkursowa : https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1157676

ZAKUP WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 400-450TON

pełna dokumentacja konkursowa : https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1157673

ZAKUP ROBOTA DO WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 1200-1300TON

pełna dokumentacja konkursowa : https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1157683

ZAKUP ROBOTA DO WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 650-750TON

pełna dokumentacja konkursowa : https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1157679

ZAKUP ROBOTA DO WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 400-450TON

pełna dokumentacja konkursowa: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1157678

 

Zapytanie ofertowe NA DOSTAWĘ FORM DO PRODUKCJI W TECHNOLOGII WTRYSKU

pełna dokumentacja konkursowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1157955

 

ZAKUP PODAJNIKA GRAWIMETRYCZNEGO DO WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 400-450TON

pełna dokumentacja konkursowa: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1158057


ZAKUP PODAJNIKA GRAWIMETRYCZNEGO DO WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 650-750TON

pełna dokumentacja konkursowa: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1158058


ZAKUP PODAJNIKA GRAWIMETRYCZNEGO DO WTRYSKARKI O SILE ZWARCIA 1200-1300TON

pełna dokumentacja konkursowa: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1158059

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.3

Zapytanie ofertowe na dostawę środowiska serwerowego wraz oprogramowaniem operacyjnym i bazodanowym

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

Załącznik nr 2_ Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym

 

kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1128147

 

Wynik postępowania przetargowego

 


ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.3

Zapytanie ofertowe na dostawę kolektorów danych (10 sztuk)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

Załącznik nr 2_ Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym

 

kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1128145

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA z dnia 02-08-2018

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA z dnia 10-08-2018

INFORMACJA O ZAPYTANIU DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Z DZIAŁANIA 3.3 z dnia 10-08-2018

 

Wynik postępowania przetargowego

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.3

Zapytanie ofertowe na dostawę drukarki – urządzenia wielofunkcyjnego (4 sztuki)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

Załącznik nr 2_ Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym

 

kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1128143

 

Wynik postępowania przetargowego

 


ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.3

Zapytanie ofertowe na dostawę skanera

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

Załącznik nr 2_ Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym

 

kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1128142

 

Wynik postępowania przetargowego

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.3

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów ALL IN ONE wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym (5 sztuk) oraz komputery stacjonarne z monitorem oraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym (5 sztuk).

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

Załącznik nr 2_ Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym


kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1128148

Wynik postępowania przetargowego

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.3

Zapytanie ofertowe na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

Załącznik nr 2_ Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym

 

kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1128137

 

Wynik postępowania przetargowego

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2 (umowa UDA-RPSL.03.02.00-24-0216/17-00)

Zapytanie ofertowe na zakup robota do odbioru detali dla maszyny 550-900 ton

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Załącznik nr 2 Umowa wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym


kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/user/publication/add/1012981/10598


Wynik postępowania przetargowego

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2 (umowa UDA-RPSL.03.02.00-24-0216/17-00)

Zapytanie ofertowe na zakup robota do odbioru detali dla maszyny 150-180 ton

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Załącznik nr 2 Umowa wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym


kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/user/publication/edit/1117238


Wynik postępowania przetargowego

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2 (umowa UDA-RPSL.03.02.00-24-0216/17-00)

Zapytanie ofertowe na zakup robota do odbioru detali dla maszyny 300-550 ton

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Załącznik nr 2 Umowa wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym


kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1117272


Wynik postępowania przetargowego

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2 (umowa UDA-RPSL.03.02.00-24-0216/17-00)

Zapytanie ofertowe na zakup wtryskarki o sile zwarcia 150-180 ton

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Załącznik nr 2 Umowa wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098673

Wynik postępowania przetargowego

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2 (umowa UDA-RPSL.03.02.00-24-0216/17-00)

Zapytanie ofertowe na zakup wtryskarki o sile zwarcia 300-550 ton

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Załącznik nr 2 Umowa wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096267

INFORMACJA O ZAPYTANIU DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Z DZIAŁANIA 3.2 z dnia 2018-04-09
Wynik postępowania przetargowego

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2 (umowa UDA-RPSL.03.02.00-24-0216/17-00)

Zapytanie ofertowe na zakup wtryskarki o sile zwarcia 550-900 ton

Z
ałącznik nr 1 Oferta cenowa

Załącznik nr 2 Umowa wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096279

INFORMACJA O ZAPYTANIU DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Z DZIAŁANIA 3.2 z dnia 2018-04-09
Wynik postępowania przetargowego

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2 (umowa UDA-RPSL.03.02.00-24-0216/17-00)

Zapytanie ofertowe na zakup 18 form do produkcji w technologii wtrysku

Załącznik nr 1 Oferta cenowa

Załącznik nr 2 Umowa wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094357

Wynik postępowania przetargowego

 

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.3

Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania B2B i B2E


załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

Załącznik nr 2_ Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym

Załącznik nr 3 oświadczenia o spełnianiu i akceptacji warunków udziału w postępowaniu

kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1086658

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA z dnia 12-02-2018

 

INFORMACJA O ZAPYTANIU DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Z DZIAŁANIA 3.3
link do dokumentu

 

Wynik postępowania przetargowego

 

 

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2

Zapytanie ofertowe na zakup robota 2

- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - umowa

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

- wynik postępowania przetargowego

- kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1025905

 

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2

Zapytanie ofertowe na zakup robota 1

- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - umowa

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

- wynik postępowania przetargowego

- kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1025908

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA z dnia 28-03-2017

 

 


ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2

Zapytanie ofertowe na zakup wtryskarki 1

- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - umowa

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

- wynik postępowania przetargowego

- kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1025596

 

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2

Zapytanie ofertowe na zakup wtryskarki 2

- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - umowa

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

- wynik postępowania przetargowego

- kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1025682

 

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROGRAMU RPO WSL DZIAŁANIE 3.2

Zapytanie ofertowe na wykonanie form wtryskowych

- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - umowa

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oferta cenowa

- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

- wynik postępowania przetargowego

- kompletna dokumentacja przetargowa dostępna pod adresem:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1023139

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA z dnia 28-03-2017

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA z dnia 07-04-2017